Download

ESMA ESEF 2017-generatie-instrument

Download deze easyESEF Excel tool naar uw computer en genereer ESMA ESEF 2017 bestanden. easyESEF gegevensinvoer combineert Excel (jaarrekening) met Word (declaratieve tekst) tot een geldig ESEF iXBRL-jaarverslag. Het is volledig operationeel.

Technische referentiebrochures zijn nu beschikbaar in het Engels, Duits en Spaans. Gebruik dit Word-bestand easyESEFWordTest.docx voor het testen.

EasyESEF kan onder andere ook elk iXBRL IFRS 2017 bestand inlezen. Test de easyESEF-tool met voorbeelden uit jaarverslagen van Landesbank Hessen-Thüringen of Ferrovial, afkomstig van de ESMA-veldproef van ESEF, en van ArcelorMittal of Avrupa, afkomstig van de website van SEC EDGAR. Download, unzip en klik op bestand uploaden naar easyESEF. Download ook het GLEIF 2018 jaarverslag van de LEI Global Foundation en upload het bestand naar easyESEF.

Lees ook de jaarverslagen over IFRS 2017 van ESMA Field Test en SEC EDGAR.

Deze tool van easyESEF 2017 is gericht op het testen en voorbereiden van verplichte rapportage met ESEF 2019 taxonomie, dus met de gekenmerkte tool van easyESEF 2019. Zie meer op de pagina Samenwerking.

Volledige ESEF-taxonomievertalingen in 23 talen

De Europese Commissie en de IFRS-stichting publiceren identieke labels voor het Engels, terwijl de Europese Commissie labels voor de andere 22 talen publiceert.

In de ESEF 2017 taxonomie definieert de label database 4610 labels, plus nog eens 547 labelRoles die gekwalificeerd zijn voor bepaalde rollen:

label 4610 terseLabel 19 negatedTerseLabel 22

periodeStartLabel 37 totaalLabel 196 ontkendTotaalLabel 11

periodeEndLabel 37 negatedLabel 186 netLabel 39

De ESEF 2017 taxonomie heeft echter alleen voor het Engels het label en de rolcombinaties gedefinieerd, maar niet voor de andere 22 lokale talen. In XBRL wordt, wanneer een label voor een bepaalde rol ontbreekt, het label gepresenteerd in de standaard taal (meestal Engels). De presentatie linkbasis (die aangeeft welk label voor elk element van elke aangifte moet worden gebruikt) in een niet-Engelse lokale taal vult de ontbrekende rollen met labels in het Engels, net als deze afzonderlijke gevallen in het Frans (“negatedLabel”) of het Grieks (“totalLabel”).

Presentatie van de kasstroom (Frans) Presentatie van de vaste activa (Grieks)

Hoe krijg ik de volledige vertaling?

De ESEF Label Role Generator voor Talen (behalve het Engels) beschrijft elke rol, geval per geval, met de aanbevolen oplossing. Het laatste deel is de instructiehandleiding voor de open source ESEF Label Linkbase Generator, die de 23 ESEF label linkbase bestanden neemt en een directory genereert met de 22 ESEF label linkbase bestanden die niet in het Engels zijn, inclusief de ontbrekende label Roles, correct gegenereerd zoals beschreven.

De laatste stap is de ESEF 2017 Illustrated Taxonomy, gebruikersgericht, met 23 talen in een Excel-werkmap, geïnspireerd op de IFRS Illustrated Taxonomy.

Al deze materialen zijn ontwikkeld met de aanmoediging van XBRL Spanje en zijn publiekelijk gepresenteerd in de briefing van 25 november 2019 | ESEF, het standaardformaat voor jaarrekeningen in Europa.

Complete labels voor ESEF 2019?

ESEF heeft de taxonomie van 2019 in 23 talen geïllustreerd: Download het hier gratis